BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД и Пловдивски университет! Запазете датата 5 юни в календара си! Очаквайте подробности скоро!

ETHOS X


Микровълнова система, предлагаща превъзходна лабораторна ефективност при определяне на органични замърсители с техниката на микровълнова екстракция. ETHOS™ X позволява и прилагането на уникална микровълнова хидродифузия и гравитационна техника за висококачествено извличане на етерични масла, както и определяне на общо съдържание на мазнини в проби от храна.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Безопасност и надеждност. Най-добрият хардуер, сензори за температура и налягане.
  • Система от два магнетрона с мощност 950 Watt
  • Плътна врата изцяло направена от неръждаема стомана
  • Вградена камера за наблюдение работата на ротора

 

 • Производителност и точност. Инфрачервен контрол на температурата.
  • Безконтактен инфрачервен сензор за контрол на температурата във всеки съд до 300°С

 

 • Количество проба.
  • Проби от околната среда – до 30g
  • Определяне на мазнини – до 10g
  • Етерични масла – от 2 до 20L

 

 • Лесна употреба и контрол. Операционен софтуер EasyCONTROL.
  • Вградена библиотека с методи

 

 • Опит и ноу-хау. 30-годишен опит във вашата лаборатория с Milestone Connect.
  • Дистанционен контрол на системата от PC, таблет или смарт телефон
  • Достъп до база данни на производителя от методи, техническа информация, видео и резервни части
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024