BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма


 

Масспектрометрията с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) е технология за елементен анализ на по-голямата част от елементите от периодичната система, при нива от милиграм до нанограм на литър. За да се получат най-точни данни от тези инструменти, трябва да се обърне изключително внимание на методите за пробоподготовка и въвеждане на пробите.

 

Като Ваш дългогодишен и коректен партньор на решения за елементен анализ АСМ2 представя ICP-MS портфолиото на Thermo Fisher Scintific. Инструменти създадени да отговорят на нуждите на производствени и рутинни до съвременни научноизследователски лаборатории. С усъвършенствана производителност и лекота на използване, нашите масспектрометри с индуктивно свързана плазма Ви позволяват да работите сега, но и да сте подготвени за бъдещи предизвикателства.
 

iCAP RQ
ICP-
MS

iCAP TQe
ICP-
MS

iCAP TQ
ICP-
MS

Конфигурация

Пулверизатор

Стъклен, концентричен

Стъклен, концентричен (400 µL·min-1, изпомпване)

Разпръсквателна камера

Кварцова, циклонична

Горелка

Кварцова, разглобяема, без щит

Инжектор

Кварцов, 2.5 mm ID

Конуси/Интерфейс

Ni, интерфейс за тежки матрици

Контролери за плазмените газови потоци

Три

QCell масови контролери за поток

Един

Два

Четири

Допълнителни масови контролери за поток

Опционално (Два)

Опционално (общо два)

Опционално (общо два)

Q1 Квадрупол

Честота

NA

4 MHz

Масов Обхват

NA

2-240u

QКлетка КРК

QКлетка

Без консумативи за поддръжка

Стандартни MFCs

He

He, O2

He, H, O2, NH3

Q3 Квадрупол

Честота

2 MHz

Масов Обхват

2-290u

Скорост на сканиране

> 3700 u/s; Li до U с 40 интервал на масите

Стабилност на масите

< ± 0.025 u за ден

Детекторна система за Йони

Детектор

Двурежимен дискретен диноден електронен умножител

Динамичен обхват

> 10 порядък (<1 - > 5·109 cps)


Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024