BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

За нас


Фирмен профил
Адрес
Фирмена анкетна карта
Сертификати
Полезни връзки
Клиенти


Партньори


Thermo Scientific Erweka
Milestone
Elga
Peak
Labtech
Chromatech


Продукти


Хроматография
Масспектрометрия
Молекулна спектроскопия
Елементен анализ
Електронни микроскопи
Лабораторни информационни системи
Микровълнови системи за пробоподготовка и пречистване
Лабораторно оборудване


Приложения


Храни и напитки
Води и околна среда
Метаболомика
Протеомика
Фармация и биофармация
Клинична химия и токсикология
Анализ на материали и индустриални приложения


Сервиз и поддръжка


Сервиз и поддръжка
Общи Условия за Сервиз
Заявка за Сервиз
Документация
Контакти


Новини и събития


Новини
Събития


Контакти


Карта
Форма за обратна връзка
Заявка за доставка
Заявка за сервиз
Фирмена анкетна карта

Copyright © ACM2 2024