BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Микровълнови системи за пробоподготовка и пречистване


 

Продуктовата гама на Milestone е създадена, за да помага на химиците, предлагайки водещи в индустрията решения за пробоподготовка, включително: разлагане, екстракция, синтез и опепеляване, допълнени от усъвършенствани инструменти за директен анализ на живак и чиста химия.

 

Ключът към технологичното лидерство на Milestone се състои в обединяването на хора от различни научни и инженерни дисциплини за решаване на реални проблеми с иновативни микровълнови системи. Всички продукти са произведени, сглобени и проверени от Производствения отдел на Milestone, в съответствие с ISO процедурите, за да се гарантира, че напълно отговарят на нуждите на клиентите.Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024