BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

UV-VIS спектрофотометри


 

Thermo Scientific предлага широка гама от спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област, така че всеки клиент да намери продукта, който е най-подходящ за него, като технически възможности и цена.

 

От серията Spectronic, през различните модификации на серията Genesys, до високия клас спектрофотометрични системи Evolution, избирате спектрофотометър, в зависимост от това дали ще извършвате рутинни анализи или научно-изследователска дейност.

 

Не на последно място, Thermo Scientrific предлага спектрофотометрите за микро обеми със запазена марка NanoDrop. С единствените по рода си апарати, може да изследвате нуклеинови киселини, протеини и белтъци с микроколичества за много кратко време.

 

 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024