BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Тестери за течливост


Серия тестери за течливост на прахови субстанции и гранулни форми GT на ERWEKA са разработени за определяне поведението на потока на прахове и гранули, използвайки различни методи за измерване.

 

Серията включва:

 

GTL – базов модел тестер за измерване времето за изтичане на предварително дефинирано количество гранулат или прах (съгласно ЕР), както и измерване времето на изтичане на даден обем проба. GTL може да бъде доставена с  фуния от неръждаема стомана, с обем 480 ml и три изпускателни дюзи от неръждаема стомана с диаметър 10/15/25 mm.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Измерване на течливост по тегло (Метод на ЕР)
 • Измерване на течливост по обем
 • Възможност за избор на допълнителни фунии от неръждаема стомана100/200 ml
 • Възможност за избор на допълнителни дюзи от неръждаема стомана 6/8 / 11,3 mm
 • Мембранна клавиатура
 • LC дисплей
 • USB принтер интерфейс

 

GT – тестер за измерване времето за изтичане на предварително дефинирано количество гранулат или прах (съгласно ЕР), както и измерване времето на изтичане на даден обем проба, с вградена везна за измерване теглото на изминалата проба. GT може да бъде доставен с фуния от неръждаема стомана, с обем 480 ml и три изпускателни дюзи от неръждаема стомана с диаметър 10/15/25 mm.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Измерване на течливост по тегло (Метод на ЕР)
 • Измерване на течливост по обем
 • Измерване на течливост за определено време. (според Maly)
 • Определяне на ъгъла на потока алфа с графично представяне. (според List и Müller)
 • Възможност за избор на допълнителни фунии от неръждаема стомана100/200 ml
 • Възможност за избор на допълнителни дюзи от неръждаема стомана 6/8 / 11,3 mm
 • Мембранна клавиатура
 • LC дисплей
 • USB принтер интерфейс

 

GTB – напълно оборудван тестер за измерване времето за изтичане на предварително дефинирано количество гранулат или прах (съгласно ЕР), както и измерване времето на изтичане на даден обем проба, с вградена везна за измерване теглото на изминалата проба. В допълнение към стандартните измервания на свойствата на течливост, GTB има възможност за напълно автоматично определяне и ъгъла на покой с помощта на вграден лазер (клас 2).

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Измерване на течливост по тегло (Метод на ЕР)
 • Измерване на течливост по обем
 • Измерване на течливост за определено време. (според Maly)
 • Определяне ъгъла на потока алфа с графично представяне. (според List и Müller)
 • Измерване ъгъл на покой с помощта на вграден лазер (според Pfrengle)
 • Възможност за избор на допълнителни фунии от неръждаема стомана100/200 ml
 • Възможност за избор на допълнителни дюзи от неръждаема стомана 6/8 / 11,3 mm
 • Мембранна клавиатура
 • LC графичен дисплей
 • USB принтер интерфейс
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024