BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Запазете датата 14/03/2024 в календара си. Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе през пролетта. Очаквайте повече подробности скоро!

Helix SFT Split Flight Tube Noble Gas Spectrometer


Постигане на недаднинат хелиев изотопен анализ с Thermo Scientific™ Helix SFT™ Split Flight Tube масспектрометър за благородни газове. Този компактен, но мощен магнитно-секторен статичен масспектрометър (SVMS) е в прави анализ с висока точност на всички благородни газови изотопи, но е и идеално пригоден за едновременното събиране на изотопите хелий 3 и хелий 4.

Иновации, които правят цялостно решение за анализ на хелий

  • Едновременният анализ на изотопите на хелия, без изскачащи пикове, намалява времето за анализ и подобрява производителността
  • Йонен източник Nier-type осигурява отлична чувствителност при поддържане на ниско съотношение trap / total emission за дълъг живот на филамента и ниски температури на източника
  • Изключително малкият вътрешен обем подобрява чувствителността
  • Колектор за малки маси включва 50 mm 90о енергиен филтър, който позволява на системата да измерва изключително големи съотношения тейлинг на пиковете –чувствителността е <1 ppb
  • Отличната резолюция за ниски маси напълно отделя хелий-3 от HD и H3+ смущения
  • Иновативната технология позволява по-голямата част от анализите да се извършват с Фарадееви детектори с дълъг експлоатационен живот
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024