BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

TSQ Altis Plus Triple Quadrupole


Тройно-квадруполният масспектрометър Thermo Scientific™ TSQ Altis™ Plus е създаден, за да се справи с най-големите аналитични предизвикателства в целевия количествения анализ. С подобрените технологии Active Ion Management (AIM™), сегментирани квадруполи, иновативен електронен умножител и подобрен йонен пренос, TSQ Altis Plus MS ви помага да постигнете безпрецедентна експериментална чувствителност, дори и в сложни матрици.

 

Чувствителност и здравина: Без компромиси!

TSQ Altis Plus Triple Quadrupole MS, в съчетавия с водещ в областта софтуер за количествено определяне, UHPLC система и комплекти за пробоподготовка, помагат на аналитиците да се справят с критичните аналитични предизвикателства, използвайки здрава, надеждна и чувствителна апаратура.

 

Основните предимства на TSQ Altis Plus MS са:

  • Ненадмината чувствителност за всички типове молекули, без значение в прости или сложни матрици.
  • Изключителната здравина на инструмента позволява повишена увереност в генерираните данни и намалява загубеното време в повтаряне на анализи.
  • Изключително бърз SRM режим ви позволява да правите повече сканирания, за по-кратко време.
  • Интегрирането със специализиран софтуер води до повишена производителност за всички приложения.
  • Лекотата на работа позволява на потребители с различен опит да генерират висококачествени резултати, с голяма сигурност.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024