BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Рентгенови дифрактометри XRD 

EQUINOX
100
ARL™ EQUINOX 100 X-ray Diffractometer

EQUINOX
1000
ARL™ EQUINOX 1000 X-ray Diffractometer

EQUINOX
3000/3500
ARL™ EQUINOX 1000 X-ray Diffractometer

X-ray източник

Мощност на генератора:
60 W (60 kV / 1 mA)
Микро-фокусиран X-Ray източник
(Cu, 50 W / Co, 15 W / Mo, 50 W)

Мощност на генератора : 3000 W (55 kV / 45 mA)
X-Ray източник с охлаждане (Cu, Co)

Мощност на генератора : 3000 W (55 kV / 45 mA)
X-Ray източник с охлаждане (Cu, Co, Mo)

Детектор

PSD X-Ray Детектор, модел, CPS180

PSD X-Ray Детектор
Газов детектор: Аргон/Етан (85/15)
ARL EQUINOX 3000 (модел CPS120) /
ARL EQUINOX 3500 (модел CPS590)

Гониометър

Фиксиран гониометър: без движещи се части
Работен обхват: 0 - 110° 2θ

Фиксиран гониометър: без движещи се части, Обхват в асиметричен режим
Работен обхват:
CPS120: 0-120° 2θ / CPS590: 0-90° 2θ

Държач за проби

Прахове, Режим на групово отражение или предаване

In-situ камера

BTS150: от -10 до +150 °C и
BTS500: от RT до +500 °C

Широк обхват от In-situ камера
Клетка за ниска и висока температура
Камера за влажност

Оптика

Огледала с висок интезитет
Монохроматен лъч Kα1,2

Плосък монохроматор (успореден лъч)
Ge (111) кристал за решителни данни в Kα1

Плосък монохроматор (успореден лъч)
Ge (111) кристал:  решителни данни Kα1 или
HOPG (002) кристал: бързи данни в Kα1,2
FWHM (ARL EQUINOX 3000) = 0,07°
FWHM (ARL EQUINOX 3500) = 0,045°

Софтуер

Управление и събиране на данни, показване на дифрактограма в реално време, комплексен и автоматичен запис

Кристалографска база данни

Защитена и не защитена база данни (COD)
ICDD  база данни (PDF2, PDF4 версии)

Връзка

Стандартно: 16 A / 110-230 V – 50-60 Hz

Стандартно: 32 A / 208-230 V – 50-60 Hz

Водно охлаждане

Без външно водно охлаждане

Поток: ~3,5 l/min – Темп.: ~18 / 25 °CТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024