BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Серия спектрофотометри Evolution 

Evolution One

Evolution One Plus

Evolution Pro

Оптичен дизайн

двойнолъчев

Ширина на спектралната ивица

1.0 nm

1.0 nm; 2.0 nm

0.5 nm; 1.0 nm; 1.5 nm; 2.0 nm; 4.0 nm

Източник

ксенон

Детектор

Двоен силикон фотодиоден

Обхват по дължината на вълната

190 -1100 nm

Точност по дължината на вълната

0.8 nm в целия обхват

0.3 nm

Повторяемост по дължина на вълната

≤ 0.05 nm

< 0.05 nm

Скорост на сканиране

< 1 до 6000 nm/min

До 6000 nm/min

Интервал на данните

0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10 nm

0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10 nm

Фотометричен обхват

>3.5 А

> 4А

Фотометрична точност

± 0.004 А при 1 А; ± 0.008 А при 2 А

± 0.004 А при 1 А;
± 0.004 А при 2 А;
± 0.006 А при 3 А

Фотометрична повторяемост

± 0.0002 А

± 0.0025 А

Фотометричен шум

≤ 0.00015 А при 0А; ≤0.00010 при 1А; ≤0.00025 при 2А

< 0.00018 А при 0А; <0.00022 при 1А; <0.00050 при 2А

Фотометрична стабилност

< 0.0005 А/час

Разсеяна светлина

≤ 1%Т при 198 nm; ≤ 0.05%T при 220 nm;
< 0.05%T при 340 nm

2.4 A при 198 nm;
3.5 А при 220 nm;
4.0 А при 340 nm

Гладкост на базовата линия

± 0.0006 А

± 0.0015 АТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024