BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Серия спектрофотометри Evolution 

Evolution 201
Thermo Scientific™ Evolution™ 201/220 UV-Visible Spectrophotometers  Evolution 220 PC Thermo Scientific™ Evolution™ 201/220 UV-Visible  Spectrophotometers | Fisher Scientific

Evolution 220
Thermo Scientific™ Evolution™ 201/220 UV-Visible Spectrophotometers  Evolution 220 PC Thermo Scientific™ Evolution™ 201/220 UV-Visible  Spectrophotometers | Fisher Scientific

Evolution 260 bio
UV-Vis Spectrophotometer Evolution

Evolution 350
Evolution™ 350 UV-Vis Spectrophotometer

Оптичен дизайн

двойнолъчев

Ширина на спектралната ивица

1.0 nm

1.0 nm; 2.0 nm

1.0 nm; 2.0 nm

0.5 nm; 1.0 nm; 1.5 nm; 2.0 nm; 4.0 nm

Източник

ксенон

Детектор

Двоен силикон фотодиоден

Обхват по дължината на вълната

190 -1100 nm

Точност по дължината на вълната

0.8 nm в целия обхват

0.3 nm

Повторяемост по дължина на вълната

≤ 0.05 nm

< 0.05 nm

Скорост на сканиране

< 1 до 6000 nm/min

До 6000 nm/min

Интервал на данните

0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10 nm

0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10 nm

Фотометричен обхват

>3.5 А

> 4А

Фотометрична точност

± 0.004 А при 1 А; ± 0.008 А при 2 А

± 0.004 А при 1 А; ± 0.004 А при 2 А; ± 0.006 А при 3 А

Фотометрична повторяемост

± 0.0002 А

± 0.0025 А

Фотометричен шум

≤ 0.00015 А при 0А; ≤0.00025 при 1А; ≤0.00080 при 2А

< 0.00018 А при 0А; <0.00022 при 1А; <0.00050 при 2А

Фотометрична стабилност

< 0.0005 А/час

Разсеяна светлина

≤ 1%Т при 198 nm; ≤ 0.05%T при 220 nm; < 0.05%T при 340 nm

2.4 A при 198 nm; 3.5 А при 220 nm; 4.0 А при 340 nm

Гладкост на базовата линия

± 0.0010 А

± 0.0015 АТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021