BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

iCE 3400 AAS


Thermo Scientific™ iCE™ 3400 AAS е идеално решение за постигане на ниски граници на откриване с графитна пещ като атомизатор. Съчетанието на деутериева и Зееманова корекция на фона предлага производителност и съотношение цена-качество, отреждащи лидерска позиция на пазара. Специализиран софтуер Thermo Scientific™ SOLAAR™ осигурява лекота на използване и оптимизация на анализа. Основни характеристики на модела са:

 

Ефективност

 • Каросел с 6 кухо-катодни лампи с автоматично юстиране
 • Автоматичен анализ с предварително конфигуриран аутосемплер
 • Иновативни кювети с удължен живот (ELC) могат да се използват за хиляди изгаряния, като намаляват разходите за консумативи
 • Извършване на анализ само с микролитри проба
 • Газови потоци с интелигентен софтуерен контрол
 • GFTV вградена камера за наблюдение в реално време на процесите в графитната кювета
 • Двулъчева оптика

 

Подобрени характеристики

 • Гарантирана Деутериева и Зееманова корекция на фона като стандарт
 • Широк обхват от 180 до 900nm
 • Достигане граници на откриване до ppb нива с графитна пещ
 • Автоматичен контрол на нагряването на кюветите за точен и повтаряем резултат
 • Оптична система тип Echelle
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021