BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Запазете датата 14/03/2024 в календара си. Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе през пролетта. Очаквайте повече подробности скоро!

Precision Hydrogen Trace Generators


Precision Hydrogen Trace GC Carrier Gas

 

Генераторът Precision Hydrogen Trace е проектиран предимно за използване като носещ газ за газови хроматографи, и може да се използва и за детектори изискващи водород като FID и FPD. Един генератор е в състояние да доставя водород на множество GC инструменти.

 

Характеристики:

 

 • Подходящ за пламък газ и газ носител при граници за откриване на следови количества аналити
 • 99,999%* чистота
 • Откриване на вътрешен теч с функции за автоматично изключване
 • Доказана PEM технология за безопасно и надеждно генериране на водород
 • Регенеративни сушилни за осигуряване на най-високо ниво на чистота на газа
 • Автоматична помпа за зареждане
 • Поддръжката е ограничена до смяна на дейонизиращата касетата
 • Компактен, спестяващ място модулен дизайн
 • Създава водород при поискване, минимално съхранение на водород в системата
 • Наличен е опционален сензор за теч в пещта на газовия хроматограф
 • PEAK предлага 3 години гаранция на клетката за този генератор
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024