BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Vanquish 

 

Vanquish Horizon
UHPLC

Vanquish Flex
UHPLC

Vanquish Core
HPLC

 

 

Ненадмината производителност за приложения изискващи ултра високоефективна течна хроматография

Бинарни и кватернерни системи за бърза, надежна,и гъвкава разработка на методи

Премахнете всички пречки при рутинния HPLC анализ

Производителност

Максимално налягане


До 1500 bar


До 1000 bar


До 700 bar

Прецизност на времето на задържане

Обхват на потока


5 mL/min


8 mL/min


10 mL/min

Биосъвместимост

ДА

ДА

НЕ

Дизайн

Модулни

Компоненти на системата

Помпа

Vanquish Binary Pump H
Помпа с възможност за работа при налягане до 1500bar.Идеална за градиентни смесвания.

Vanquish Binary Pump F
Предоставя висока производителност за взискателни рутиннии приложения. Работа при налягане до 1000 bar.
Vanquish Quaternary
Pump F

Кватернерна  UHPLC  помпа с възможност за едновременно смесване на до 4 разтворителя и работа при налягане до 1000 bar.

Vanquish Binary
Pump C

Предоставя висока производителност за рутинни HPLC приложения с работа при налягане до 700 bar.
Vanquish Quaternary
Pump C

Гъвкавост и надеждност за рутинни HPLC приложения до 700 bar.
Vanquish Isocratic
Pump C

Идеално решение за изократни HPLC приложения до 700 bar.

Аутосемплер

Vanquish Split
Sampler HT

Отлична прецизност, точност и бърз цикъл на инжектиране. Използва иновативна технология на охлаждане и четец на баркод за автоматично отчитане на вида поставки за проби.

Vanquish Split
Sampler FT

Предлага същите предимства катоVanquishSplitSampler HT за приложения до 1000 bar

Vanquish Dual Split Sampler C/CT
Осигурява изключителна надеждност за рутинни HPLC приложения до 700 bar. Опционална възможност за термостатиране на проби.

Разширяване на капацитета за проби

Vanquish Charger
Интелигентен роботизиран уред за автоматично подаване на поставките за проби към аутосемплера. Разширява капацитета на всички Vanquishаутосемплери до 8832 проби (23 ямкови плаки или 12 поставки за шишенца). Разполага с иновативната air-stream система за охлаждане на пробите и четец на баркод за автоматично отчитане на вида на поставките за проби.

Колонен термостат

Vanquish Column Compartment H
Осигурява два термостатиращи режима (still-air и forced-air), активно и пасивно предварително нагряване на подвижната фаза с разтворител и охлаждане след колона за оптимален контрол на вашите хроматографски анализи.Предоставя усъвършенстван трансфер на методи. Температурен диапазон: 5–120 ° C

Vanquish Column Compartment C
Висока производителност и гъвкавост в режим на термостатиране за опростяване на прехвърлянето на методи от всяка HPLC система. Температурен диапазон: 5–85 ° C

Системни Viper TM връзки с практически нулев мъртъв

Viper UHPLC Fittings Kits
Поръчайте всички UHPLC фитинги и капиляри, необходими за вашата система или приложение, в един комплект


= Неприложимо = Лошо = Добро = По-добро = Най-добро


Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024