BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Хроматографски колони за HPLC и UHPLC Hypersil GOLD


Проектирани за оптимално ефективна хроматография

 

Колоните за течна хроматография, серия Thermo Scientific Hypersil GOLD е резултат от 40 години опит в развитието и производството на продукти в областта на науката за разделяне на вещества. Насладете се на обхвата и възможностите на тези най-съвременни колони и се уверете в точността и качеството на вашите аналитични данни. 

 

Колоните се отличават с подобрена чувствителност. Изключителната форма на пиковете води до забележителни резултати. При провлачване на пиковете (tailing), височината им намалява и следователно чувствителността намалява. Симетричните пикове, предоставени от колоните Hypersil GOLD, повишават височината на пика и позволяват оптимизирани изчисления за интегриране. Това може да бъде особено критично, когато се работи с ниски концентрации на аналитите, като например при анализ на примеси.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024