BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Centra R60/R120/R200


Серия Centra са високопроизводителни системи, с капацитет до над 18 литра за минута, предназначени за инсталация, контрол и снабдяване с чиста вода на дистрибуционни разпределителни кръгове.

Централизирано производство на пречистена вода, без никакъв компромис в качеството на получената вода. 

Вместо традиционно проектираните централизирани лабораторни системи, включващи различни резервоари, обратни осмози, UV, тръби и помпи, тук всичко е събрано в една интегрирана компактна система, която произвежда, събира, контролира качеството и разпределя пречистената вода.

Системите разполагат с вграден резервоар с различен капацитет 50-350 литра, в зависимост от модела. Специални нива на достъп, със специален ключ за различните оператори. Моделите варират от капацитет 60 и 120 литра на час  (Centra R60 и Centra R120) до 18 литра за минута при високопроизводителните Centra S/R 200.

R модификациите включват постоянна рециркулация на водата, което гарантира нейното постоянно качество. 

 

Centra R60 и Centra R120

  • Производителност, съответно 60 и 120 л/час
  • Съпротивление > 10 MΩ.cm
  • ТОС < 20 ppb
  • Бактерия < 1 CFU/ml

 

Centra S/R200

  • Модификация S няма рециркулация, а модификация R има рециркулация на водата
  • Производителност  200 л/час
  • Съпротивление до 18.2 MΩ.cm
  • ТОС < 10 ppb
  • Бактерия < 5 CFU/ml
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024