BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Vanquish Core HPLC


Осигурете си надеждни резултати с Thermo Scientific ™ Vanquish ™ Core HPLC

Изградена върху платформата Vanquish, системата Vanquish Core HPLC дава възможност на всяка лаборатория да се развива така, че да отговори, както на настоящите, така и на бъдещи нужди. Новите подобрения като мониторинг състоянието на системата и следене нивото на разтворителите осигуряват по-добра продуктивност. Вграден дисплей и видео клипове с подробна информация за поддръжка предоставят на операторите възможност за висококачествени резултати с голяма сигурност. Пълният набор от инструменти за трансфер на методи, включително регулируем мъртъв обем, правят работата лесна и удобна.

 

Опростен трансфер на методи

Когато трябва да подобрите производителността на лабораторията, като в същото време поддържате съществуващия работен процес, се нуждаете от система, която разполага с гъвкавостта да възпроизведе перфектно текущите ви методи. Системата Vanquish Core HPLC е проектирана да имитира работата на други HPLC системи, за да опрости трансфера на методи, като същевременно повиши производителността и улесни работата.

 

Регулирайте мъртвия обем на вашата система, за да възпроизведете максимално добре условията на анализа.

 

Опции за термостатиране на колоните с два режима: Still-air (без вентилиране) и forced-air (с вентилиране).

 

Технологията на изпомпване Thermo Scientific™ SmartFlow™ осигурява отличен поток и прецизност на градиента, незамивисимо от състава на елуента и обратното налягане.

 

  • Автоматизирано промиване на помпата (Purging)
  • Максимално налягане от 700 бара (10 000psi) и дебит до 10 ml/min
  • Капацитет от 216 шишенца от 2мл
  • Универсална детекция с Мultiple Wavelength детектори
  • Отлична чувствителност с пълната ни гама от масспектрометри: единично-квадруполни, тройно-квадруполни и Orbitrap-базирани масспектрометри
  • Надежден детектор с диодна матрица (DAD)
  • Флуоресцентен детектор с отлична чувствителност
  • Универсална детекция с Vanquish Charged Aerosol Detector, за съединения без хромофорни групи
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024