BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

iCE 3500 AAS


Thermo Scientific™ iCE™ 3500 AAS - двоен атомизатор позволява безопасно, софтуерно контролирано превключване между анализ на пламък и  графитна пещ. Двулъчева оптика, комбинирана с монохроматор Echelle, позволяват постигане на ниски граници на откриване и дългосрочна аналитична стабилност. Деутериева корекция на фона с гарантирана производителност се предлага като стандарт.

 

Основни характеристики на модела са:

 

Ефективност

 • Софтуерно контролирано преминаване от анализ на пламък към пещ
 • Автоматичен анализ с предварително конфигуриран аутосемплер
 • Каросел с 6 кухо-катодни лампи с автоматично юстиране
 • Иновативни кювети с удължен живот (ELC) могат да се използват за хиляди изгаряния, като намаляват разходите за консумативи
 • Извършване на анализ само с микролитри проба
 • Газови потоци с интелигентен софтуерен контрол
 • GFTV вградена камера за наблюдение в реално време на процесите в графитната кювета

 

Подобрени характеристики

 • Подобрени характеристики на пламъка с инертна пробовъвеждаща система, която постига превъзходни граници на откриване
 • 50mm универсална горелка за работа с въздух/ацетилен и азотен оксид/ацетилен като газови смеси за стабилен пламък
 • Гарантирана деутериева корекция на фона като стандарт
 • Зееманова корекция на фона като опция
 • Широк обхват от 180 до 900nm
 • Двулъчева оптика с двоен монохроматор
 • Достигане граници на откриване до ppb нива с графитна пещ
 • Автоматичен контрол на нагряването на кюветите за точен и повтаряем резултат
 • Оптична система тип Echelle 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024