BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация 

Nicolet Summit / Summit Pro FT-IR Spectrometer
Compact FTIR Spectrometer Features Unique Design and New Software Platform  Created for Enhanced Productivity

Nicolet iS5 FT-IR Spectrometer

Nicolet iS5 FT-IR Spectrometer from Thermo Scientific - Product Description  and Details

Nicolet iS20 FT-IR Spectrometer

Nicolet™ iS20 FTIR Spectrometer

Nicolet iS50 FT-IR Spectrometer

Nicolet™ iS50 FTIR Spectrometer

Nicolet iS50R FT-IR Spectrometer

FT-IR Spectrometer – Nicolet iS50 from Thermo Scientific : Quote, RFQ,  Price and Buy

Nicolet iS5N FT-NIR Spectrometer
Nicolet™ iS™ 5N FT-NIR Spectrometer

Приложение

Основни анализи, обучение, контрол на качеството, средна инфра-
червена област

Основни анализи, обучение, контрол на качеството, средна инфра-
червена област

Рутинни анализи, контрол на качеството, фармацевтичен анализ, средна или средна/близка инфра-
червена област

Рутинни анализи, разработки, средна/близка/далечна области

Рутинни анализи, научни изследвания, средна/близка/далечна области

Основни анализи, обучение, контрол на качеството, близка инфра-
червена област

Спектрален обхват

8000-350 cm-1

7800-350 cm-1

7800-350 cm-1 или 11000-375 cm-1

27000-20 cm-1, избираеми детектори и разделители на лъча

27000-20 cm-1, избираеми детектори и разделители на лъча

11000-3800 cm-1

Оптична резолюция

< 0.6 cm-1; (Summit Pro < 0.45 cm-1)

< 0.8 cm-1

< 0.25 cm-1

< 0.09 cm-1

< 0.09 cm-1

< 4 cm-1

Съотношение сигнал/шум (пик към пик за 1 минута)

35000:1 (Summit Pro 40000:1)

35000:1

50000:1

65000:1

65000:1

10 µABS

Точност на вълновото число

0,05 cm-1 при 2000 cm-1

0,05 cm-1 при 2000 cm-1

0,02 cm-1 при 2000 cm-1

± 0,01 cm-1

± 0,01 cm-1

-

Прецизност на вълновото писмо

0,001 cm-1 при 2000 cm-1

0,001 cm-1 при 2000 cm-1

0,0008 cm-1 при 2000 cm-1

< 0.01 cm-1

< 0.01 cm-1

0,01 cm-1 при 5300 cm-1

Вграден проследим стандарт

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Автоматизирана проверка, съгласно ISO/ASTM/GLP

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Автоматично разпознаване на аксесоари и проверка

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Сушител, който се сменя от потребителя и индикатор за влага

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Вграден компютър и операционна система

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Въвеждане / извеждане на лъча

Не

Не

Да

Да

Да

Не

Гаранция на лазера и интерферо-
метъра

10 години

10 години

10 години

10 години

10 години

10 години

Гаранция на източника

10 години

2 години

10 години

5 години

5 години

1 годиниТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024