BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Запазете датата 14/03/2024 в календара си. Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе през пролетта. Очаквайте повече подробности скоро!

Orbitrap Exploris GC Mass Spectrometer


Подобряване производителността на лабораторията чрез точни количествени резултати и по-кратко време за преглед на данните от анализа

  • Предоставя силата и гъвкавостта на данните от пълно сканиране с висока разделителна способност и точност на масите при количествен анализ, скрийнинг или качествен анализ.
  • Ускорява прегледа на данни с многоточкова идентификация на съединенията, включително спектрално съвпадение, съвпадение на изотопния модел, индекси на задържане и множество йони за потвърждение.

 

Бъдете една крачка пред променящите се изисквания

  • Възможност за изследване на нови работни компетенции чрез увеличен обхват и консолидация на методите, за да бъдете гъвкави и в крак с постоянно променящите се разпоредби.

  • Предлага опция за конфигуриране на системата с 30 000 или 60 000 масова разделителна способност и възможност за добавяне на MS/MS анализ

 

Фокусирайте се върху резултатите, а не върху настройката на инструмента

  • Лесната настройка на инструментите, посредством интелигентен софтуер, позволява на потребители с малък опит безпромлемно да получават достъп до богата на данни информация.
  • Софтуерът от следващо поколение, включително вградените шаблони на методи, предоставя лесни за използване и гъвкави опции, които са напълно достъпни за всички членове на аналитичния екип.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024