BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Purelab Flex 3&4


Серията Purelab Flex 3&4 е иновативна и заема площ от 25/35 см. Тя е изключително удобна за работа и лесна за поддръжка.

Произвежда вода тип I, като може да се захрани директно от водопроводната мрежа или от предварително пречистена вода. Ергономичният дизайн и диспенсър, който позволява лесно и точно дозиране на зададени количества ултрачиста вода. Диспенсърът отчита в реално време проводимостта или съпротивлението, както и съдържание на общ органичен въглерод.

 

  • Потребление < 10 л/ден
  • Скорост на потока: до 2 л/мин
  • Съпротивление: 18.2 MΩ.cm 
  • ТОС < 5 ppb
  • Бактерия < 1 CFU/10 ml
  • DNase < 20 pg/ml
  • RNase < 0.002 ng/ml

 

Системите разполагат с вграден резервоар от 7 л. Качеството на водата директно от резервоара е тип 3.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024