BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
УТВЪРДЕН ЛИДЕР НА ПАЗАРА ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ

TruScan RM Handheld Raman Analyzer


Портативен уред за бърза идентификация на входящи суровини, на базата на Раман спектроскопията.

 

Спектрометърът може да бъде доставен с вградена библиотека със спектри на фармацевтични субстанции, както могат и да се създават такива библиотеки.

 

Вградена памет за запазване на спектри и методи. Перидочна синхронизация с компютърна система за прехвърляне на данните от спектрометъра, с цел трайно съхранение. Синхронизацията може да е автоматизирана или да се осъществява във време, подходящо за потребителя.

 

Уредът работи със зареждаща се батерия. Доставя се с резервна такава, за да се гарантира процесът на работа, при зареждане на едната батерия.

 

Пълна квалификация на уреда - IQ/OQ/PQ.

 

  • Спектрален обхват: 250-2875 cm-1 
  • Спектрална резолюция: 8-10.5 cm-1 
  • Изходяща мощност на лазера: 250 mW ± 25 mW
  • Работа с батерията: повече от 3 часа
  • Размер на петното на лъча: 0.2 - 2.5 mm

 

Напълно отговаря на изискванията за сигурност на 21 CFR  Part 11.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021