BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Purelab Chorus 1


Chorus I е система за получаване на ултрачиста вода. Захранва се с предварително пречистена вода. Най-иновативната серия системи на пазара.

Възможност за няколко диспенсъра, свързани с една система.

Дисплей за постоянно отчитане качеството на водата, светлинни индикатори за нередности или сигнализация за смяна на филтър.

Системата се предлага в три модификации, в зависимост от приложението, за което ще се използва.

 

Purelab Chorus 1 Life Science

 • Скорост на потока от диспенсера до 2 л/мин
 • Съпротивление: 18.2 MΩ.cm
 • ТОС 1-3 ppb
 • Частици: < 0.01 µm
 • Бактерии < 0.001 CFU/ml
 • RNase < 1 pg/ml
 • DNase < 5 pg/ml

 

Purelab Chorus 1 Analytical Research

 • Скорост на потока от диспенсъра до 2 л/мин
 • Съпротивление: 18.2 MΩ.cm
 • ТОС 1-3 ppb
 • Частици: < 0.05 µm
 • Бактерии < 0.001 CFU/ml
 • RNase < 1 pg/ml
 • DNase < 5 pg/ml

 

Purelab Chorus 1 General Science

 • Скорост на потока от диспенсъра до 2 л/мин
 • Съпротивление: 18.2 MΩ.cm
 • ТОС 3-10 ppb
 • Частици: < 0.2 µm
 • Бактерии < 0.001 CFU/ml

 

Към системите могат да се добавят различни видове диспенсъри, като функционалност.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021