BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Orbitrap базирани масспектрометриХибридни Орбитрап Масспектрометри

Thermo Scientific
Orbitrap Exploris 120
Orbitrap Exploris 120

Thermo Scientific
Orbitrap Exploris 240
Orbitrap Exploris 240

Thermo Scientific
Orbitrap Exploris 480
Orbitrap Exploris 480

Типове анализи

 

Целеви/Нецелеви скриининг (MS)
Идентификация (MS)
Потвърдителен анализ (MS/MS)
Абсолютен и относителен количествен анализ (MS и/или MS2)

 

Основни приложения

Токсикология
Клинични проучвания
Храни и води
Целева метаболомика
Фармация

Протеомика
Идентификация на протеини
Токсикология
Допинг
Специфични замърсители в храни и води
Метаболомика

Целева протеомика
Метаболомика
Мултиплексинг
Идентификация на протеинови структури
Клетъчни структури
Биофарма

Максимална резолюция (FWHM) @ m/z 200

120 000

240 000

480 000

Масова точност

< 1 ppm

< 1 ppm

< 1 ppm

Динамичен обхват

 5 порядъка

5 порядъка

5 порядъка

Масов обхват

m/z 40 – 3000

m/z 40 – 6000
До 8000 с Biopharma опция

m/z 40 – 6000
До 8000 с Biopharma опция

Скорост на сканиране

До 22 Hz

До 22 Hz

До 40 Hz

Сканиращи функции

Full MS, Full MS/AIF, SIM, DIA, t-MS2, t-SIM/dd-MS2

Full MS, Full Ms/AIF, SIM, t-MS2, DIA, dd-MS2, Full MS/AIF NL/dd-MS2, Full MS/dd-MS2

Full MS, Full Ms/AIF, SIM, t-MS2, DIA, dd-MS2, Full MS/AIF NL/dd-MS2, Full MS/dd-MS2

Дисоциации

In-source CID, HCD

In-source CID, HCD

In-source CID, HCD

Йонни източници

APCI/APPI комбиниран източник

APCI/APPI комбиниран източник
FAIMS Pro интерфейс
EASY-Spray източник
Nanospray източник

APCI/APPI комбиниран източник
FAIMS Pro интерфейс
EASY-Spray източник
Nanospray източник

Препоръчани  течнохроматографски
системи

Vanquish Core
Vanquish Flex
Vanquish Duo
Transcend

Vanquish Flex
Vanquish Duo
Vanquish Horizon
Easy-nLC 1200
Ultimate 3000 nano

Vanquish Flex
Vanquish Duo
Vanquish Horizon
Easy-nLC 1200
Ultimate 3000 nanoТрибридни Орбитрап Масспектрометри

 Orbitrap ID-X Tribrid MS
Orbitrap ID-X   

Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS
Orbitrap Fusion Lumos

Orbitrap Eclipse Tribrid MS
Orbitrap Eclipse

Типове анализи

 

MS и/или MSn
Идентификация
Количествен анализ
Скриининг
Профилиране
Целеви анализ

 

Основни приложения

Характеризиране и определяне на структурата на малки молекули в областта на Метаболомиката, Нови лекарствени форми, Липиди и други

Мулти Омикс, ТМТ
Идентификация на протеини
Intact/ Top-down протеомика
Взаимодействащи протеинови структури
Целеви количествен анализ

Мулти Омикс, ТМТ
Идентификация на протеини,
Intact/ Top-down протеомика
Взаимодействащи протеинови структури
Top-down масспектрометрия
Биотерапевтици

AcquireX събиране на данни

Да

Да

Да

Максимална резолюция (FWHM) @ m/z 200

500 000

500 000

500 000

Опционална резолюция до 1 милион FWHM

Не

Да

Да

Масова точност

< 1 ppm

< 1 ppm

< 1 ppm

Динамичен обхват

 5 порядъка

5 порядъка

5 порядъка

Масов обхват

m/z 50 – 2000

m/z 200 – 6000
До 8000 с Biopharma опция

m/z 200 – 6000
До 8000 с Biopharma опция

Скорост на сканиране

До 40 Hz

До 40 Hz

До 40 Hz

Сканиращи функции

Full MS, MSn, n= 1 do 10,  Full Ms/AIF, SIM, t-MSn, DIA, dd-MS2, dd-MSn, Full MS/AIF NL/dd-MS2, Full MS/dd-MSn

Full MS, MSn, n= 1 do 10,  Full Ms/AIF, SIM, t-MSn, DIA, dd-MS2, dd-MSn, Full MS/AIF NL/dd-MS2, Full MS/dd-MSn

Full MS, MSn, n= 1 do 10,  Full Ms/AIF, SIM, t-MSn, DIA, dd-MS2, dd-MSn, Full MS/AIF NL/dd-MS2, Full MS/dd-MSn

Йонни източници

APCI/APPI комбиниран източник
FAIMS Pro интерфейс
EASY-Spray източник
Nanospray източник

APCI/APPI комбиниран източник
FAIMS Pro интерфейс
EASY-Spray източник
Nanospray източник

APCI/APPI комбиниран източник
FAIMS Pro интерфейс
EASY-Spray източник
Nanospray източник

Препоръчани  течнохроматографски
системи

Vanquish Horizon
Vanquish Duo
Transcend

Vanquish Horizon
Easy-nLC 1200
Ultimate 3000 nano

Vanquish Horizon
Easy-nLC 1200
Ultimate 3000 nano
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024