BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
УТВЪРДЕН ЛИДЕР НА ПАЗАРА ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ
Biodiesel analyzer: цялостна проверка на качеството с една автоматизирана система

Всеки от стандартните методи изисква специфични условия за газовия хроматограф, настройка на калибрирането и процедури за подготовка на пробите, обикновено провеждани с различни GC системи и ръчно приготвяне на пробите. Особено анализът на глицерол и нереагирали моно-, ди-, триглицериди изисква сложна и отнемаща време дериватизация на пробата и комплексно калибриране.


Новият iCAP RQplus ICP-MS с мисъл за Природата

Thermo Fisher Scientific представи нов член в продуктовата гама от инструменти за Елементен анализ - iCAP RQplus ICP-MS масспектрометър с индуктивно-свързана плазма, награден с етикета ACT от My Green Lab за прозрачност при оценката за въздействието му върху околната среда.


Различни приложения на йонната хроматография при анализ на храни

Възможността на йонната хроматография за различни анализи на храни позволява едновременно изпълнение на много задачи в лабораторията, при това качествено и в срок.


Vanquish Analytical Purification LC Systems

Имаме удоволствието да Ви представим новите течнохроматографски системи за пречистване на Thermo Scientific, а именно Vanquish Analytical Purification LC Systems.


Новият „Дискретен“ анализатор Gallery Aqua Master - усъвършенстване анализа на води и хранителни добавки

Традиционно, анализите на хранителните вещества и води, разчитат на техники на мократа химия, като основно се използват колориметрични техники. Тези подходи, обаче, са бавни, трудоемки и често ненадеждни, включващи опасни реагенти, които значително повишават разходите, заради необходимостта от задължителното управление на отпадъците.


Разделителни и спектрални методи за анализ

След кратко прекъсване, заради наложените противоепидемиологични мерки, АСМ2 ЕООД ще организира отново традиционния си семинар на 5-ти Октомври 2022г. в гр. София.


Семинар:  ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ ЗА ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Уважаеми колеги,


Фирма АСМ2, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” и Thermo Fisher Scientific имат удоволствието да поканят Вас и Вашите колеги на семинар с международно участие.


Oбразователeн уебинар Въведение в ICP спектрометрията

Предлагаме на вашето внимание образователен уебинар за ICP спектроскопия с най-добрите практики за пробоподготовка, работа с инструмента, поддръжка и оценка на данните.

В този образователен уебинар от две части ще ви преведем през основните моменти, с които да се съобразявате при анализа на микроелементи - от подготовката на пробата, до оценка на данните. Нашите експерти ще демонстрират как да оптимизирате ежедневните си аналитични процедури, с помощта на ICP-OES и ICP-MS.Copyright © ACM2 2021