BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Сервиз и поддръжка


Фирма АСМ2 ЕООД разполага със собствена сервизна база на територията на Р България, оторизирана от производителите на предлаганата апаратура. В Сервизен отдел работят специалисти с необходимата професионална квалификация и опит. Всеки един сервизен инженер е преминал обучение за поддръжка на аналитична техника, с издаден сертификат от съответния производител. Предоставените услуги са сертифицирани по EN ISO 9001:2015.

Сервизният център на АСМ2 ЕООД предлага на своите клиенти специализирани следпродажбени услуги по инсталиране, калибриране, валидиране, верифициране, обучения на клиентите за работа с оборудването, разработване на аналитични методи, гаранционна и следгаранционна сервизна поддръжка.

  • Инсталиране и калибриране на предоставеното оборудването - доставеният продукт се инсталира при клиента, съгласно изискванията на производителя; при необходимост се инсталира съответен софтуер.
  • Верифициране - тества се комуникацията между отделните модули на системата; тества се комуникацията между системата и управляващия софтуер; проверяват се работните параметри на системата с работни образци, предоставени от доставчика.
  • Валидиране (IQ/OQ/PV процедури) работата на системата - при изрична заявка от страна на клиента се извършва измерване достоверността на резултатите от работата на системата; измерванията се правят за критични параметри на системата; броят на измерванията трябва да бъде статистически достоверен; валидирането се извършва по стандартни оперативни процедури на доставчика и с негови средства.
  • Специализирани обучения на клиентите, съдържащи теоретична част, общ преглед на модулите на оборудването, технически детайли по хардуера на системата, работа със софтуерния продукт, съдействие на клиентите за започване на рутинна експлоатация на предоставеното оборудването и поддръжка на апарата.
  • Разработване на аналитични методи за реални проби по желание на потребителя.
  • Гаранционна сервизна поддръжка - сервизното обслужване по време на гаранционния срок е осигурено за потребителя, съгласно стандартните условия на производителя, като този срок е фиксиран в договора за доставка на оборудването.
  • Следгаранционна сервизна поддръжка - сервизното обслужване се осъществява по желание на клиента на база на сключен договор за сервиз или на повикване
  • Периодично организираме електронни обучителни и приложни семинари.

Гаранционният и следгаранционен сервиз се гарантират от АСМ2 ЕООД.
АСМ2 поддържа гъвкава политика по отношение на сервизното обслужване на база различни видове договори, индивидуални посещения на място или чрез онлайн интерактивни сесии. Периодично организираме електронни обучителни и приложни семинари.


Запознайте се с нашите Общи Условия за Сервиз и онлайн Заявка за Сервиз.


Copyright © ACM2 2024