BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Колони за течна хроматография

Needle insert, H-ESI/APCI, high flow for Thermo Scientific TSQ Quantiva

Needle insert, H-ESI/APCI, high flow for Thermo Scientific TSQ QuantivaP/N: OPTON-30696

 

Needle insert, electrospray, low flow for Thermo Scientific TSQ Quantiva

Needle insert, electrospray, low flow for Thermo Scientific TSQ Quantiva P/N: OPTON-30697


Комплект за преванитвна поддръжка на LPG-3400SD

Комплект за преванитвна поддръжка на LPG-3400SD


Комплект за преванитвна поддръжка на HPG-3400RS

Комплект за преванитвна поддръжка на HPG-3400RS P/N: 6040-1956C


Non sterile cotton -tipped applicators 6", 100/pk

Non sterile cotton -tipped applicators 6", 100/pk P/N: 0301-02000


Статив за хроматографски шишенца

Статив за хроматографски шишенца с обем 2 ml; 50 броя гнезда 


Нестерилни апликатори с памучен накрайник 6", 100/оп.

Нестерилни апликатори с памучен накрайник 6", 100/оп. P/N: 0301-02000


Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024