BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

ARL PERFORM’X WDXRF Spectrometer


Вълново-дисперсионен рентгено-флуоресцентен спектрометър за задълбочено характеризиране на материали. Позволява картографиране и точков анализ за създаване на решение при определяне на до 90 елемента в почти всяка твърда или течна проба. Възможност да се възползват от изключителните характеристики и гъвкавост на този инструмент имат разнообразни индустрии като металургия, нефтохимическа, полимери, минно дело, стъклопроизводство, циментова и огнеупорни материали, както и лаборатории, занимаващи се с геохимия, материалознание, екологични изследвания и криминалистика.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Голяма библиотека от фабрични калибровки, обхващаща приложения за определяне на голям брой метали и неметали
  • Възможност за картографиране и количествено определяне на елементния състав
  • Точков анализ за замърсяване или идентификация на дефекти и количественото им определяне
  • Широк динамичен обхват (от sub ppm до 100%) с отлична точност
  • XY-loader за напълно автоматизирано управление на пробите спомага за по-бърз цикъл на анализ за натоварени лабораторни 
  • Лесна, неразрушаваща пробоподготовка

 

Налични конфигурции:

  • ARL PERFORM'X 1500W: Система с ниска мощност, без външно водно охлаждане
  • ARL PERFORM'X 2500W: Система със средна мощност, без външно водно охлаждане
  • ARL PERFORM'X 4200W: Система с висока мощност, за най-тежките приложения
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024