BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Purelab Chorus 1


Chorus I е система за получаване на ултрачиста вода. Захранва се с предварително пречистена вода. Най-иновативната серия системи на пазара.

Възможност за няколко диспенсъра, свързани с една система.

Дисплей за постоянно отчитане качеството на водата, светлинни индикатори за нередности или сигнализация за смяна на филтър.

Системата се предлага в три модификации, в зависимост от приложението, за което ще се използва.

 

Purelab Chorus 1 Life Science

 • Скорост на потока от диспенсера до 2 л/мин
 • Съпротивление: 18.2 MΩ.cm
 • ТОС 1-3 ppb
 • Частици: < 0.01 µm
 • Бактерии < 0.001 CFU/ml
 • RNase < 1 pg/ml
 • DNase < 5 pg/ml

 

Purelab Chorus 1 Analytical Research

 • Скорост на потока от диспенсъра до 2 л/мин
 • Съпротивление: 18.2 MΩ.cm
 • ТОС 1-3 ppb
 • Частици: < 0.05 µm
 • Бактерии < 0.001 CFU/ml
 • RNase < 1 pg/ml
 • DNase < 5 pg/ml

 

Purelab Chorus 1 General Science

 • Скорост на потока от диспенсъра до 2 л/мин
 • Съпротивление: 18.2 MΩ.cm
 • ТОС 3-10 ppb
 • Частици: < 0.2 µm
 • Бактерии < 0.001 CFU/ml

 

Към системите могат да се добавят различни видове диспенсъри, като функционалност.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024