BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД и Пловдивски университет! Запазете датата 5 юни в календара си! Очаквайте подробности скоро!

Спектрофотометри за микро обеми NanoDrop 

NanoDrop One/OneC

NanoDrop Lite Plus

NanoDrop Eight

NanoDrop 3300

 

Вид на инструмента

Спектрофотометър

Флуороспектрометър

Контрол на инструмента

Вграден, сензорен екран или компютър

Локален контрол

Компютър, софтуер

Компютър, софтуер

Вид на пробата

Капка/кювета

Капка

Капка

Капка

Минимум количество проба

1 µl

1 µl

1 µl

1 µl

Брой проби

1

1

8

1

Оптичен път

0.03 – 1 mm

1 и 2 mm

0.1; 0.2; 1 mm

-

Източник

Ксенон

Ксенон

Ксенон

Светлинни диоди

Детектор

2048 елемента CMOS

2048 елемента CMOS

2048 елемента CMOS

2048 елемента CCD

Обхват на дължината на вълната

190-850 nm

230; 260 и 280 nm

190-850 nm

400-750 nm

Точност на дължината на вълната

±1 nm

±1 nm

±1 nm

±1 nm

Спектрална резолюция

≤1.8 nm

≤1.8 nm

≤1.8 nm

8 nm

Абсорбционен обхват

0-550 Abs (0-1.5 кювета)

0.04-30 Abs

0.04-200 Abs

-

Долна граница на детекция

2 ng/µl (ds DNA)

2 ng/µl (ds DNA)

2 ng/µl (ds DNA)

<1 fmol/fluoroscan

Максимална концентрация

27500 ng/µl (ds DNA)

1500 ng/µl (ds DNA)

10,000 ng/µl (ds DNA)

-

Време на измерване

8 sec

< 5 sec

< 20 sec

2-10 sec

Дисплей

Да, сензорен

Да

Не

НеТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024