BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Спектрофотометри за микро обеми NanoDrop 

NanoDrop One/OneC

Thermo Scientific NanoDrop OneC Microvolume UV-Vis Spectrophotometer  NanoDrop | Fisher Scientific

NanoDrop 2000/2000c
NanoDrop™ 2000/2000c Spectrophotometers

NanoDrop Lite

NanoDrop Lite Spectrophotometer – Witec AG

NanoDrop 8000

Thermo Scientific NanoDrop ND-8000 8-position Spectrophotometer with Laptop  | eBay

NanoDrop 3300

 

NanoDrop™ 3300 Fluorospectrometer from Thermo Fisher Scientific |  SelectScience

Вид на инструмента

Спектрофотометър

Флуороспектрометър

Контрол на инструмента

Вграден, сензорен екран, Android

Компютър, софтуер

Локален контрол

Компютър, софтуер

Компютър, софтуер

Вид на пробата

Капка

Капка /кювета

Капка

Капка

Капка

Минимум количество проба

1 µl

0.5 µl

1 µl

1 µl

1 µl

Брой проби

1

1

1

8

1

Оптичен път

0.03 – 1 nm

0.05; 0.1; 0.2; 1 nm

0.5 nm

0.1; 0.2; 1 nm

-

Източник

Ксенон

Ксенон

Светлинни диоди

Ксенон

Светлинни диоди

Детектор

2048 елемента CMOS

2048 елемента CCD

Силикон фотодиоден

2048 елемента CCD

2048 елемента CCD

Обхват на дължината на вълната

190-850 nm

190-840 nm

260 и 280 nm

220-750 nm

400-750 nm

Точност на дължината на вълната

±1 nm

±1 nm

-

±1 nm

±1 nm

Спектрална резолюция

≤1.8 nm

≤1.8 nm

< 8 nm

≤ 3 nm

≤ 8 nm

Абсорбционен обхват

0-550 Abs (0-1.5 кювета)

0-300 Abs (0-1.5 кювета)

0-30 Abs

0-75 Abs

-

Долна граница на детекция

2 ng/µl (ds DNA); кювета 0.2 ng/µl (ds DNA)

2 ng/µl (ds DNA); кювета 0.4 ng/µl (ds DNA)

4 ng/µl (ds DNA)

2.5 ng/µl (ds DNA)

<1 fmol/fluoroscan

Максимална концентрация

27500 ng/µl (ds DNA)

15000 ng/µl (ds DNA)

1500 ng/µl (ds DNA)

3700 ng/µl (ds DNA)

-

Време на измерване

8 sec

< 5 sec

< 5 sec

< 20 sec

2-10 sec

Дисплей

Да, сензорен

Не

Да

Не

НеТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021