BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Apreo 2 SEM


Apreo 2 SEM е единствения сканиращ електронен микроскоп с висока резюция 1 nm, който дава високо качество на заснемане от работна дистанция 10 мм. Микроскопът има уникалната функционалност да засича обратно разсеяните лъчи, като по този начин контрастите в материала нямат голямо значение. Обективите допълнително увеличават контраста с филтруването на енергията и подобряват визуализацията. 

 

Притежава технология за сапоподравняване на оптиката.

Apreo 2 SEM има висока разделителна способност от 1 nm, при това с е нергия 1 kW. Няма необходимост от забавяне на лъча, без значение дали пробата е релефна или наклонена.

Контраст на материала винаги е наличен, дори и при ниски напрежения.

Широк спектър от възможности за намаляване на заряда, в това число режим на работа под нисък вакуум, намаляване на налягането до 500 Ра, което позволява визуализация на почти всеки образец.

Лесно боравене от страна на потребителя с държач, навигация и камера.

 

Подходящ за анализ на наночастици, прахове, катализатори, материали с магнитни свойства.

 

Шест стандартни детектора с възможност за добавяне на повече от десет други. 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024