BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Запазете датата 14/03/2024 в календара си. Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе през пролетта. Очаквайте повече подробности скоро!

Precision Nitrogen Trace Generators


Азотни  генератори Precision Nitrogen Trace GC N2

 

Азотните генератори, серия  Precision Nitrogen Trace, са разработени да осигурят постоянен и непрекъснат източник на азот за газ носител, make-up газ и референтен газ при следови количествен анализ за GC приложения. Подходящи са също и за пробоподготовка. Тези генератори са способни да доставят азот с висока чистота, като отстраняват кислорода и влагата посредством Pressure Swing Absorption, използвайки технологията на въглеродното-молекулно сито. Отстраняват въглеводороди чрез каталитично окисление, за да се осигури максимална чистота на получения газ.

 

Характеристики:

 • Подходящ като make-up газ при стандартни граници за откриване, така и за носещ газ при следови количествен анализ
 • Азот, генериран при нужда, когато има потребление
 • Постоянно и непрекъснато снабдяване, подсигурява постоянна работа и премахва възможността за изчерпване на газа по време на анализ
 • Премахва възможността от навлизане на замърсяване при смяна на бутилката
 • Катализираща камера за отстраняване на въглеводороди (като метан) до <0,05 ppm
 • Наличен е специализиран Въздушен компресор когато нямате такъв наличен
 • Интегрира се безпроблемно с други устройства серия Precision
 • Изключително бързо стартиране, бързо достигане на стандартната експлоатационна чистота
 • Минимална поддръжка с годишна смяна на филтъра
 • Компактен, спестяващ място модулен дизайн
 • 12 месеца пълна гаранция на място
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024