BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД и Пловдивски университет! Запазете датата 5 юни в календара си! Очаквайте подробности скоро!

Портативни спектрометри за идентификация


 

Портативни спектрометри на Thermo Scientifc за идентификация във фармацевтичното производство и контрол

 

Спектрометрите са лесно преносими, с теглото си до 1 кг и са лесни за употреба, с интуитивния си вграден софтуер.

 

Спектрометрите се използват предимно за входящ контрол и идентификация на междинни и крайни продукти.

 

Изключително подходящи за проверка на суровини в складови помещения, поради възможност за достигане до всяка точка в помещението. Измервания се правят и през опаковка.

 

Подходящи за анализ на твърди вещества и течности. Thermo Scientific предлага следните портативни спектрометри за фармацевтично производство:

 

  • microPHAZIR RX FT-IR analyzer, работещ на принципа на инфрачервената спектроскопия
  • TruScan Raman analyzer, работещ на базата на Раман спектроскопия
  • Ionic X Portable XRF Analyzer, работещ на база на рентгенова флуоресценцияТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024