BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Corona Nitrogen 1010


Corona Nitrogen 1010

 

Corona Nitrogen 1010 е проектиран да отговори на спецификациите на Thermo Scientific Corona Veo Charged Aerosol Detector. Тази система може да бъде закупена като самостоятелен азотен генератор за лаборатории, с налично външно подаване на сгъстен въздух или с допълнителен компресор за лаборатории, без налично външно подаване на сгъстен въздух. Системата Corona е подходяща и за различни други приложения, изискващи до 5 L/min азот за LC, HPLC или UHPLC.

 

Характеристики:

  • Подходящ за приложения, изискващи азот с висока чистота
  • Предлага се със или без външен компресор
  • Специално решение за Thermo Scientific Corona и Vanquish апарати
  • Изпитана мембранна технология доставя лабораторно качество на азота
  • Газ се доставя при нужда, така че генератора работи, в зависимост от потреблението
  • 12 месеца пълна гаранция
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024