BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Запазете датата 14/03/2024 в календара си. Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе през пролетта. Очаквайте повече подробности скоро!

IonicX Portable XRF Analyzer


Портативен уред за бърза идентификация на соли, като входящи суровини, междинни или крайни продукти. Спектрометърът работи на базата на рентгено-флуоресцентната спектроскопия.

 

Уредът може да бъде доставен с вградена библиотека и/или да бъде създадена такава.

 

Вградена памет за запазване на спектри. Синхронизация с компютърна система за прехвърляне на резултати и методи, с цел трайно съхранение. Синхронизацията може да бъде автоматизирана или в определен момент, по желание и при посочване от потребителя. 

 

Спектрометърът се доставя с резервна батерия, като това гарантира постоянна работа, без да има нужда от изчакване на зареждането.

 

Лесен за употреба и пренасяне, предвид интуитивния интерфейс и малкото тегло.

 

Резистентен, сензорен екран за управление.

 

Възможен е анализ на следните соли: NaCl; KCl; MgCl2; CaCl2; NaOH.

 

Пълна квалификация на уреда - IQ/OQ/PQ и пълна проследимост, съгласно 21 CFR Part 11.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024