BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

LC MS – Масспектрометри за течна хроматография


Правете профилирането, скрийнинга, идентификацията и количествения анализ лесно и с повече увереност в резултатите.

LC-MS системите от следващо поколение на Thermo Scientific осигуряват нужните точност и чуваствителност без компромис в производителността. Унифицираната архитектура на инструментите предоставя възможност за използване на различни аксесоари с множество системи, което осигурява бърз и лесен трансфер на методи. 

Thermo Scientific предлага широка гама масспектрометри за течна хроматография от конвенционалните единично и тройно-квадруполни масдетектори до съвременните Orbitrap базирани масспектрометри с висока разделителна способност и иновативните трибридни системи съчетаващи най-новите технологии в сферата и позволяващи пълно охарактеризиране на изследвания аналит посредством използване на множество режими на детекция.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024