BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Серия спектрофотометри Genesys 

Genesys 30
GENESYS 30 Visible Spectrophotometer | Thermo Fisher- MG Scientific

Genesys 40
Thermo Scientific GENESYS UV-Vis Spectrophotometer | 2018-03-01 | Quality  Magazine

Genesys 140
GENESYS™ 140/150 Vis/UV-Vis Spectrophotometers

Genesys 50
Thermo Scientific GENESYS UV-Vis Spectrophotometer | 2018-03-01 | Quality  Magazine

Genesys 150
GENESYS™ 140/150 Vis/UV-Vis Spectrophotometers

BioMate 160
BioMate™ 160 UV-Vis Spectrophotometer

Genesys 180
GENESYS™ 180 UV-Vis Spectrophotometer

Оптичен дизайн

еднолъчев

Двойнолъчев с разделяне на лъча

Двойнолъчев

Ширина на ивицата

5 nm

2 nm

Източник

Волфрам - халогенен

Ксенон

Детектор

Силикон фотодиоден

Двоен силикон фотодиоден

Обхват на дължината на вълната

325 – 1100 nm

190 – 1100 nm

Точност на дължината на вълната

± 2 nm

 ± 0.5 nm

Повторяемост на дължината на вълната

< ± 1 nm

< ± 0.2 nm

Скорост на сканиране

до 1200 nm/min

до 1800 nm/min

до 1600 nm/min

Резолюция на данните

1 nm

0.2; 0.5; 1; 2; 5 nm

0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5 nm

Фотометричен обхват

-3A - +3A

-3A – +3.5 A

-2A – +3.5 A

Фотометрична точност

± 0.002 A (0-0.3A)

± 0.002 A при 0.5 A; ± 0.004 A при 1.0 A; ± 0.008 A при 2.0 A

Фотометрична повторяемост

± 0.002 A

± 0.001 A при 1.0 A

Фотометричен шум

≤0.001A при 0;1.0 A

≤ 0.0002 при 0A; ≤ 0.0003 при 1A; ≤ 0.0004 при 2A (260 and 500 nm)

Фотометрична стабилност

< 0.002 A/Hr

< 0.0010 A/Hr

< 0.0005 A/Hr

Разсеяна светлина

<0.1%T (340 и 400 nm)

<0.05%T (340 и 400 nm)

< 1.0%T 198 nm; < 0.05%T 220 nm; < 0.03%T 340 nm

Гладкост на базовата линия

<0.003A

±0.005A

±0.002A

Диспей

5 inch

7 inch сензорен

Интерфейс

USB за принтер/компютър

Контрол

Локален, чрез вграден софтуер и/или компютърен с външен софтуерТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024