BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR


 

Thermo Scientific предлага пълна гама от инструменти в областта на инфрачервената спектроскопия. От стандартна конфигурация за рутинни анализи до комбинирани системи - инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация с микроскоп и/или газов хроматограф и/или голям набор от допълнителни приставки за целите на научно-изследователския сектор.

 

Серията iS инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация са пет вида и всеки един от тях има своето предназначение, в зависимост приложението, което обслужва.

Nicolet iS5 е инфрачервен спектрометър в средната инфрачервена област за рутинни анализи. Възможността за добавяне на отражателна приставка го прави напълно приложим във всяка контролна лаборатория.

Nicolet iS20 е инфрачервен спектрометър за работа в средната или средна/близка инфрачервена област. Има възможност за извеждане на лъча, което позволява работа с микроскоп, отражателна сфера, термогравиметър и др.

Nicolet iS50 е висок клас инфрачервен спектрометър, който покрива целия спектър от близка, средна и далечна инфрачервена област. С висока резолюция и опции за подобрения, спектрометърът е подходящ за всяко приложение, свързано с вибрационен анализ.

Nicolet iS50R е най-високия клас инфрачервен спектрометър, който притежава всички възможности на Nicolet iS50 и в допълнение - стъпково сканиране, амплитудна и фотоакустична модулация, по-висока скорост на сканиране и много други.

Nicolet iS5N е инфрачервен спектрометър за рутинни анализи в близката инфрачервена област.

Nicolet Summit е инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация, който работи в средната инфрачервена област и е с вграден компютър и операционна система Windows.

Nicolet iN са микроскопи за инфрачервена спектроскопия. 

Nicolet iN10 и Nicolet iN10MX са интегриран инфрачервен спектрометър и микроксоп в едно, а Nicolet iN5 Nicolet Comtinuum са микроскоп за свързване с инфрачервен микроскоп. Уредите са подходящи при анализ на смеси или анализ на конкретна зона от анализираната проба.

Thermo Scientific Nicolet е световен лидер в молекулната спектроскопия и предлага иновативни технологии за постигане на високи аналитични резултати и улеснение за работа от страна на потребителите. 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024