BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Ultimate 3000 

 

RapidSeparation (RS)

Стандартни системи
(SD)

Базови системи

Полупрепаративни системи

Производителност

Максимално налягане

Прецизност на времето на задържане

Обхват на потока

Ниска дисперсия и висока производителност

Характеристики

Дизайн

Модулен

Модулен

Модулен

Модулен

Видове помпи

Бинерна
Кватернерна
Двойна

Бинерна
Кватернерна
Двойна

Кватернерна
Изократна

Бинерна

Опция за биосъвместимост

 ДА

НЕ

НЕ

НЕ

Активно нагряване на колонен термостат

Охлаждане на пробите

ДА 

 ДА

 ДА

ДА 

Капацитет за едновременно инсталирани колони

ViperTMкапиляри за практически нулев мъртъв обем

ДА 

ДА 

 ДА

НЕ

РегулируемGDV (в зависимост от поставения миксер)

ДА  

 ДА 

Кватернерна:  ДА

ДА  

Изократна: НЕ

Обхват на приложимост

Възможност за събиране на фракции*

ДА  

ДА  

 ДА 

ДА  

Тандем LC*

 ДА 

ДА 

НЕ

НЕ

Промяна на приложенията*

 ДА 

ДА 

НЕ

НЕ

Обратен градиент*

 ДА

ДА 

НЕ

НЕ

Автоматизиранаon-line SPE*

ДА 

ДА 

НЕ

НЕ

Автоматизирана разработка на методи*

 ДА

ДА

 

НЕ

Инжектиране на голям обем

*Изисква допълнително оборудване

Thermo Scientific Viper UHPLC FittingsKits
Поръчайте всички UHPLC фитинги и капиляри, необходими за вашата система или приложение, в един комплект= Неприложимо = Лошо = Добро = По-добро = Най-добро


Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024