BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Orbitrap Exploris GC 240 Mass Spectrometer


Пробив в производителността при GC-MS анализа с висока резолюция. С Orbitrap Exploris GC 240 получавате възможно най-пълната информация за вашата проба.

 

Масспектрометър за газова хроматография Orbitrap Exploris GC 240:

  • С изключителната си масова точност, динамичен обхват и здравина, системата предоставя гъвкавост за адаптиране към постоянно променящите се нужди.
  • Включва интелигентни настройки на инструмента и интуитивен потребителски софтуер, което го прави напълно достъпна платформа за потребители, независимо от опита, който притежават.
  • Предлага безпрецедентна разделителна способност от 240 000 FWHM (при m/z 200), за да осигури под 1ppm масова точност и чувствителност до ppt концентрации.
  • Без необходимост от правенето на компромиси между разделителна способност и чувствителност, тъй като системата поддържа висока чувствителност при всички нива на разделителна способност. 
  • Осигурява възпроизводими резултати инжекция след инжекция.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024