BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Дисолушън тестери по USP 1, 2, 5, 6


Серия дисолюшън тестери, съгласно USP методи 1, 2, 5, 6

 

DT 120 light - бюджетен вариант на самостоятелен тестер, с доказаното качество на ERWEKA, за тестване по показател степен на разтваряне, съгласно USP метод 1, 2, 5 и 6. Апаратите от серия DT  light са оборудвани с 6, 8 или 12 работни станции и фиксирана задвижваща платформа, с лесен достъп до всеки съд от 1000 ml.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Високо разположена задвижваща платформа, с 6,8 или 12 работни станции
 • USB-A принтер интерфейс (за избрани принтери), USB-B интерфейс за актуализации на фърмуера, RS 232 интерфейс за връзка с нагревателя
 • Скорост на въртене 20 - 220 rpm ± 1 rpm
 • 100 % USP / EP / JP съответствие

 

DT 950 - първият цифров тестер по показател степен на разтваряне на пазара, оборудван с най-модерната технология, в съответствие със съвременните изисквания. Със своята вградена компютърна технология, DT 950 е единствен по рода си. 7" сензорен дисплей, с модерен потребителски интерфейс, фокусира потребителя върху най-важната задача, която DT 950 трябва да изпълни - 100% съответствие при тестването по показател степен на разтваряне на твърди лекарствени форми, съгласно USP / EP / JP, без отклонения и грешки.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • TestAssist, интерактивно ръководство за тестване степен на разтваряне
 • DirectHelp, директна помощ на екрана, с натискане на бутон
 • Многоезична операционна система на: английски, френски, испански, руски, китайски и немски
 • Надграждане до 8 работни станции
 • Автоматично подаване на таблетки, като опция
 • ASS-9 за автоматично пробовземане
 • 100 % USP / EP / JP съответствие

 

DT 820 – във вариант на самостоятелна вана или изцяло контролираща Офлайн система, с възможност за съхранение на до 60 метода. Тестерът може да бъде оборудван с 6, 7 или 8 работни станции, с високо или ниско разположена задвижваща платформа. OQ сигнализация, за визуализиране на съответствие с USP / EP, както и външен температурен сензор за проверка температурата на водната баня, включени в стандартната окомплектовка.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Визуално и акустично напомняне при ръчно вземане на проби
 • Автоматично регулиране на височината
 • Автоматично подаване на до 8 таблетки, като стандарт
 • Изпаряване на средата, по-малко от 1% за 24 часа
 • Външен температурен сензор PT 100 за мониторинг температурата на водната баня и на средата
 • USB принтер интерфейс за документиране параметрите и резултатите от извършеното изпитване (време, дата, обороти, температури и др.)
 • 100 % USP / EP / JP съответствие

 

DT 1410 - базирана на доказалата се серия DT 720, с възможност за конфигуриране на 12, 13 или 14 работни станции. Серията DT 1410 е създадена за потребители с генерични продукти или лаборатории с голяма натовареност. Конфигурацията позволява едновременното изпитване на две различни партиди от един и същ продукт или два различни продукта с една и съща характеристика на разтваряне.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Автоматично подаване на до 14 таблетки, като стандарт
 • Изпаряване на средата, по-малко от 1% за 24 часа
 • Външен проточен нагревател с обхват 30-50° C
 • RS 232 интерфейс за връзка с компютър, USB-В интерфейс за актуализации на фърмуера
 • Автоматично регулиране на височината
 • 100 % USP / EP / JP съответствие

 

DT 1610 - базирана на доказалата се серия DT 820 (подобен потребителски интерфейс, като: клавиатура, дисплей и структура на менюто), с възможност за конфигуриране на 12, 13 или 14 работни станции. Серия DT 1610 позволява едновременното изпитване на две различни партиди от един и същ продукт или два различни продукта, с една и съща характеристика на разтваряне.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Автоматично подаване на до 14 таблетки, като стандарт
 • Визуално и акустично напомняне при ръчно вземане на проби
 • Изпаряване на средата по-малко от 1% за 24 часа
 • Външен проточен нагревател с обхват 30-50 ° C
 • USB принтер интерфейс за документиране на параметрите и резултатите от извършеното изпитване (време, дата, обороти, температури и др.)
 • Автоматично регулиране на височината
 • 100 % USP / EP / JP съответствие
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024