BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

iCAP PRO ICP-OES и iCAP PRO X ICP-OES


Thermo Scientific iCAP PRO ICP-OES и Thermo Scientific iCAP PRO X - ICP-OES

 

Оптико-емисионни спектрометри  с индуктивно свързана плазма за бърз и точен елементен анализ, при голям брой приложения. Спектрометрите са оборудвани с технологии за бързо стартиране, интуитивен софтуер и висока скорост при мултиелемнтно определяне, значително по-добра от тази на AAS. Устойчива на корозия кутия и система за вертикална ориентация на горелката осигуряват висока стабилност както при радиално, така и при двойно наблюдение на плазмата, а полихроматора тип Echelle и последно поколение CID детектор водят до отлични граници на откриване.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • 3-канална перисталтична помпа за лесно добавяне на онлайн вътрешен стандарт
  • Бързо разглобяема и сглобяема горелка
  • 12 MHz - твърдотелен радиочестотен генератор за стабилна плазма независимо от матрицата
  • Три независими MFC контролери за прецизно управление на пулверизатора, плазмата и допълнителния газ, осигуряващи дългосрочна стабилност
  • Сензор за отпадни разтвори, за безопасна работа при теч или запушване по пътя на пробата
  • Призма с кръстосана дисперсия, комбинирана с полихроматор Echelle, за разделителна способност от 7 pm
  • CID детектор осигуряващ покритие с пълна дължина на вълната от 167.021 до 852.145 nm
  • Минмално време на интегриране 30/15s
  • Време за влизане в работен режим от режим на готовност – 15min
  • Thermo Scientific™ Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS) софтуер, за създаване на методи, анализ на проби и обработка на данни
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024