BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Анализатори за супозитори


ERWEKA предлага анализатори за тестване на твърдост, точка на топене, проникване и разпадаемост на супозитории, които са в съответствие с най-новите спецификации съгласно USP / EP:

 

ST 35 - тестер по показател разпадаемост на супозитории с три тестови станции, разположени в четирилитров стъклен съд с допълнителна магнитна бъркалка и водна баня.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Автоматично завъртане на тестовите станции на 180°
  • Вграден проточен нагревател с точност ± 0,2° C
  • Мембранна клавиатура
  • 2 LED дисплея

 

SBT-2 - тестер за твърдост на супозитории, състои се от електрически нагрята камера с вграден държач за проби и множество сменяеми пластмасови вложки за приемане на различни по размер супозитории. След достигане на желаната температура твърдостта се проверява чрез тежести, които постепенно се поставят върху устройството, докато супозиторият се счупи.

 

SSP – тестер за измерване точка на топене на пробите за супозитории. Състои се от градуирана тръба с вградена камера за изпитване от стъкло. Пробата, която трябва да се тества, се поставя в спирално оформена стъклена кошничка вътре в тестовата камера, заобиколена от водна риза.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Циркулационен нагревател EST 2
  • IQ / OQ документи

 

PM 30 - тестер за измерване времето за омекване на супозиториите. Тестерът за проникване PM 30 (съвместим с EP, апарат тип A) и PM 3 (съгласно EP, апарат тип B) са проектирани да извършват възпроизводими измервания по отношение времето за омекване на супозиториите, при предварително зададени температури.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024