BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Серия Talos TEM за изследване на материали и биологични проби


Трансмисионен електронен микроскоп от ново поколение, създаден за постигане на бърз 2D и 3D анализ.

 

Различни конфигурации за изследване на разнообразни материали и природни компоненти, което създава система с много иновации, покриваща широк обхват от приложения. Резолюция на някои от моделите Talos до под 1 nm. 

 

Налични са различни държачи за динамични анализи, възможно е изследване, чрез електронно дисперсна томография, налична камера с висока резолюция.

Микроскопът притежава функцията автоматична настройка на изображението, което значително улеснява начина на работа и дава възможност на изследователя да се съсредоточи повече върху самото изображение и анализ. 

 

Съвместимост с голям набор от детектори.

 

Налични модели

  • Talos F200S;
  • Talos F200C;
  • Talos F200X;
  • Talos F200i;
  • Talos L120C;
  • Talos Arctica.

Всеки един от моделите е различен по своята същност и приложение, но всчики имат висока функционалност и производителност. 

 

Повечето модели функционират, като комбинация от сканиращ и трансмисионен електронен микроскоп S/TEM. Всички тези показатели потвърждават лидерската позиция на този модел трансмисионен електронен микроскмоп на световни пазар. 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024