BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Genius XE Laboratory Nitrogen Generators


Лабораторни азотни генератори Genius XE

 

Вдъхновени от успеха на най-продавана линия Genius азотни генератори за LC-MS, Genius XE съчетава усъвършенствана технология с изискано и стабилно инженерство. С два модела - XE 35 (до 35 L/min) и XE 70 (до 70 L/min) - се осигурява първокласно решение за добив на азот за високоефективни LC-MS системи, където производителността и надеждността са от първостепенно значение.

 

Характеристики:

  • Променлив поток до 35 или 70 L/min
  • Променливо налягане до 116 psi
  • Multi-Stage Purification™ азотен газ с чистота до 99,5%
  • 2 години пълна гаранция на производителя
  • Touch-screen цветен потребителски интерфейс за лесна работа
  • EСО (Electronic Compressor Optimisation™) технология за ниска консумация на енергия и издръжливост на компресора
  • Високопроизводителни компресори от следващо поколение, проектирани изключително за Genius XE
  • По-малки и по-тихи от педишните поколения Genius
  • График на обслужването и системна диагностика интегрирани в генератора
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024