BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Настолни ЯМР спектрометри 

PicoSpin 45 Series II NMR

Thermo Scientific picoSpin picoSpin-45L 45 Benchtop NMR Spectrometer;  115/230 VAC from Cole-Parmer

PicoSpin 80 Series II NMR
picoSpin™ 80 Series II NMR Spectrometers

Приложение

Настолен ЯМР спектрометър

Настолен ЯМР спектрометър

Честота

45 MHz

82 MHz

Резолюция

< 40 ppb

< 20 ppb

Клетка за проба

Проточна капиляра 400 µm и 40 µl обем на проба

Проточна капиляра 400 µm и 40 µl обем на проба

Тип на пробата за анализ

течна

течна

Околна среда

Стандартни условия

Стандартни условия

Интерфейс

Директно или мрежово свързване

Директно или мрежово свързване

Тип спектри

1Н или 19F

1Н или 19F

Тегло

5 кг

19 кг


Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024