BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

iCAP PRO XPS ICP-OES


Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма iCAP PRO XPS ICP-OES, с вертикално разположена горелка, Echelle и последно поколение CID детектор и отлични граници на откриване. iCAP PRO XPS е най-високият клас апарат в серията. Съчетава в себе си високо ниво на ефективност, благодарение на iFR режим на анализ, който мери целия спектър на дължината на вълната, или еUV режим на анализ, който мери UV областта на спектъра, с по-добра чувствителност,  като разкрива пълният капацитет на съвременните ICP-OES спектрометри, с високоскоростен анализ на пробите. Thermo Scientific iCAP PRO XPS ICP-OES отговаря на всички специфични регулаторни изисквания с отлична производителност и точност.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • 4- канална перисталтична помпа за свързване на допълнителни аксесоари
 • 27.12 MHz - твърдотелен радиочестотен генератор за стабилна плазма, независимо от матрицата
 • Три независими MFC контролери за прецизно управление на пулверизатора, плазмата и допълнителния газ, осигуряващи дългосрочна стабилност
 • Възможност за допълнителен MFC за допълнителен газ с поток от 0-0.25 L/min
 • Сензор за отпадни разтвори, за безопасна работа при теч или запушване по пътя на пробата
 • Термостатично контролиран полихроматор Echelle, за осигуряване на дългосрочна стабилност
 • Призма с кръстосана дисперсия, комбинирана с полихроматор Echelle, за разделителна способност от 7 pm
 • CID детектор осигуряващ покритие с пълна дължина на вълната от 167.021 до 852.145 nm
 • Подобрен UV режим, за по-добра чувствителност и граници на откриване на елементи между 167.021 и 240.063 nm
 • Минмално време на интегриране 1s
 • Време за влизане в работен режим от режим на готовност – 5min
 •  Thermo Scientific™ Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS) софтуер, за създаване на методи, анализ на проби и обработка на данни
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024