BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

UltiMate™ 3000 Standard LC System


Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Standard LC системите осигуряват работа до 620 bar налягане. Те са съвместими с хроматографски колони с малък размер на частиците, гъвкави са по отношение на конфигурацията и осигуряват отлична хроматографска работа за HPLC и UHPLC приложения, при лесна поддръжка и издръжливост на високо натоварване.

 

Характеристиките включват:

 • SmartFlow™ технология за потоци без пулсации дори и при високи скорости и налягане
 • бинерно формиране на градиента при високо налягане или кватернерно при ниско налягане
 • активно измиване на уплътненията на буталата за удължаване на живота им
 • работа при налягане до 620 bar
 • скорост на потока до 10 mL/min
 • регулируем мъртъв обем на системата
 • аутосемплер за 120 проби с/без вграден температурен контрол на поставките за проби и с нисък пренос от проба в проба
 • температури до 80°C на отделението за колони
 • Thermo Scientific™ Viper™ връзки с нулев мъртъв обем

Изберете от разнообразието от възможни модули на системата:

 • Изократна, бинерна, кватернерна или двоен градиент помпа
 • Двуканален, четириканален или шестканален вакуумен дегазер
 • Аутосемплер с или без температурен контрол на поставките за проби
 • Термостат за хроматографски колони с до 2 превключвателни клапана
 • Детектор на диодна матрица (DAD), детектор по множество дължини на вълната (MWD), UV-VIS детектор, флуоресцентен детектор, детектор за определяне на заредени частици в поток (CAD), рефрактометричен детектор (RI), масспектрометър
 • Фракционен колектор

Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Standard LC системите са подходящи за лаборатории, които се нуждаят както от HPLC система, така и от въвеждаща UHPLC съвместима система, и са в процес на адаптиране на HPLC методите към UHPLC. Типични области на приложение са QA/QC за фармацевтични продукти, анализи на храни и напитки, продукти за лична хигиена, опазване на околната среда и академични изследвания. Thermo Scientific™  UltiMate™ 3000 Standard LC системите са особено подходящи, когато наред с използването на конвенционални хроматографски колони от 2.1 до 4.6 mm ID и с 3-5 µm размер на частиците, се планира разработването на аналитични методи, при които се използват къси (до 100 мм дължина) с размер на частиците под 2 μm хроматографски колони и където бързият градиентен отговор е задължителен (т.е. LC-MS).

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024