BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма


Масспектрометрията с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) е технология за елементен анализ на по-голямата част от елементите от периодичната система, при нива от милиграм до нанограм на литър. За да се получат най-точни данни от тези инструменти, трябва да се обърне изключително внимание на методите за пробоподготовка и въвеждане на пробите.

 

Като Ваш дългогодишен и коректен партньор на решения за елементен анализ АСМ2 представя ICP-MS портфолиото на Thermo Fisher Scintific. Инструменти създадени да отговорят на нуждите на производствени и рутинни до съвременни научноизследователски лаборатории. С усъвършенствана производителност и лекота на използване, нашите масспектрометри с индуктивно свързана плазма Ви позволяват да работите сега, но и да сте подготвени за бъдещи предизвикателства.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024