BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

EASY-nLC 1200


Системата за работа при нанопотоци EASY-nLC™ 1200 на Thermo Scientific™ доставя висока производителност без усилие.

 

Решение за LC-MS приложения изискващи нано потоци

 • Оптимизирана и интегрирана система за протеомика
 • Доставя най-висок клас налягане, идеална за приложения с изключително дълги колони
 • Интуитивна и лесна за работа система
 • Отлично представяне, независимо от опита

 

Компактен интегриран дизайн

 • Помпи, аутосемплер и електроника за управление в един компактен корпус
 • Мощно представяне в малък размер

 

Интуитивен софтуер на една ръка разстояние

 • Сензорен екран за директно управление на системата
 • Настройка на метод със съветник и интелигентна поддръжка
 • Автоматизирани вградени диагностични процедури
 • Бързо и лесно отстраняване на неизправности

 

Пълна съвместимост с всички масспектрометри на Thermo Scientific™

 • Лесна връзка със специализирани йонни източници
 • Контролен софтуер, напълно интегриран в Thermo Scientific™ Xcalibur™
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021