BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Запазете датата 14/03/2024 в календара си. Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе през пролетта. Очаквайте повече подробности скоро!

Тестери за разпадаемост


Серия тестери по показател “Разпадаемост” на твърди лекарствени форми - от базов модел ZT 120 light, през полу автоматизирани ZT 320, до напълно автоматизирани системи ZT 720, с автоматично отчитане на времето.

 

ZT 120 light – базов, бюджетен тестер по показател “Разпадаемост” на твърди лекарствени форми, съвместим с USP / EP / JP. Апаратът е с една или две станции за изпитване, вграден проточен нагревател, мембранна клавиатура за въвеждане на параметри, като: време на работа и температура на водната баня, и два LED дисплея за визуализирането им.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Една или две работни станции, задвижвани от единичен мотор
 • 30 ± 1 удара/min.
 • Вграден проточен нагревател (точност ± 0.2 °C)
 • Температурен обхват 30 - 50 °C
 • Ръчно повдигане и сваляне на кошничките

 

ZT 320 – полу автоматизиран тестер по показател “Разпадаемост” на твърди лекарствени форми, съвместим с USP / EP / JP. Апаратът може да бъде конфигуриран с от една до четири тестови станции, всяка със собствена мембранна клавиатура и самостоятелно задвижване. Автоматично сваляне на кошничките след стартиране и повдигане при край на изпитването. ZT 320 разполага с USB интерфейс за документиране на записаните параметри.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Серията ZT 320 се предлага с до 4 тестови станции за кошници с 3 или 6 позиции
 • 55 ± 2 удара/min.
 • Вграден проточен нагревател (точност ± 0.2 °C)
 • Температурен обхват 30 - 50 °C
 • Автоматично сваляне на кошничките при стартиране и повдигане след изтичане на зададеното време

 

ZT 720 - автоматизиран тестер по показател “Разпадаемост” на твърди лекарствени форми, съвместим с USP / EP / JP. Апаратът може да бъде конфигуриран с една или две тестови станции, с автоматично определяне времето за разпадане на пробите, с  помощта на система от магнити и сензори. Серията ZT 720 се управлява през 7" сензорен екран, с възможност за съхранение на до 200 продукта / метода, с резултати и параметри.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Една или две работни станции, с автоматично отчитане на времето за разпадане
 • 30 ± 1 удара/min.
 • Вграден проточен нагревател (точност ± 0.2 °C)
 • Температурен обхват 30 - 50 °C
 • 7" сензорен екран
 • USB и LAN интерфейси за експорт на данни
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024